Våra möten

handerpagarden

Nästa månadsmöte
Torsdag 6 september

Mötesplan hösten 2018
Torsdag  6 september
Torsdag  4 oktober
Fredag    2  november
Fredag  30 november