Våra möten

handerpagarden

Nästa månadsmöte
Fredag 2 november

Mötesplan hösten 2018
Torsdag  6 september
Torsdag  4 oktober
Fredag    2  november
Fredag  30 november