Vision for All

visionforall

Vi stödjer och ger bidrag till Vision for All och har under många år samlat in glasögon, som efter genomgång/rengöring och uppmärkning tillsammans med optiker skickats ut till behövande människor runt om i världen. Insamlade glasögon kommer fortsättningsvis att sändas direkt till Vision for All.