Anmälan lionsloppis

Här anmäler du din Lions klubb för att länka till det gemensamma registret för alla Sveriges Lionsklubbar, som bedriver loppisverksamhet. Deltagandet i registret är kostnadsfritt.

Det finns bara ett viktig krav – att klubben – har en fungerande hemsida eller Facebooksida som kan kopplas till länken. Viktigt eftersom vi vill erbjuda allmänheten ett enkelt sätt att hitta en ”lionsloppis” och kunna få information om den aktuella klubbens verksamhet.

Målet är också att erbjuda Lionsklubbarna bättre hemsidor för loppisverksamheten. Upplägget är en aktivitet i Lions Club Hindås. En hemsida på lionsloppis.se kostar 1125 kr/år. Webbadressen är (klubb.lionsloppis.se). I upplägget ingår en grundmall med 4 sidor som ni själva underhåller i WordPress. Konsultation och utbildning kostar 495 kr/timma och bedrivs över webben. Överskottet går till LC Hindås hjälpverksamhet.

Ange klubbens namn
Ange namn på kontaktperson
Ange e-postadress till kontaktpersonen
Ange ett telefon nr till kontaktpersonen
Ange klubbens hemsida, behövs för att kunna lägga en länk till hemsidan.
Ange klubbens verksamhetsort och län som ni verkar i.
Här kan ni lämna valfri information