Glasögon

Vision For All from Per Wistbo Nibell on Vimeo.

Lionsorganisationen är, sedan snart 100 år tillbaka, väl förknippat med kampen mot blindhet. Den vita käppen introducerades 1930 av presidenten George A. Bonham i Lions Club Peoria (Illinois USA) som ett hjälpmedel för synskadade.

Vår klubb, Lions Club Hindås, liksom flera andra Lionsklubbar i Sverige, engagerar sig numera bl a i återanvändandet av begagnade glasögon där vi sedan 2008 samarbetar med organisationen Vision for All (bildat 1997). Vision for All har, sedan starten, arrangerat ca 200 resor och besökt våra fattigaste områden i världen. Under dessa resor har mer än 200.000 personer synundersökts och försetts med glasögon, som samlats in i Sverige.

Vår klubbs roll i detta är att organisera arbetsdagar där vi inom Lions träffar ett antal optiker från Vison for All. Tillsammans tar vi, under dessa dagar, hand om insamlade glasögon, sorterar, rengör, mäter styrkor, märker upp och paketerar. Därefter är de klara att följa med, oftast som handbagage, på någon av VFA’s resor. Vi arrangerar minst två sådana arbetsdagar per år, oftast på Hindås Station. Vid vår senaste träff blev resultatet ca 800 användbara glasögon, som inom kort kommer att göra att lika många personer med synfel kommer att kunna se sin omvärld, som den verkligen ser ut.

Alla vi som vet vad glasögon kostar på marknaden, inser att det rör sig om stora belopp, som på detta sätt återskapas. Om vi bara som uppskattning väljer att sätta värdet 2.000 kr per par, ser vi, att bara vid senaste arbetsdagen återskapades glasögon till ett värde av 1,6 Mkr!

Om vi slutligen gör samma antagande kommer man fram till att Vision for All, genom sin verksamhet, sett till att totalt återskapa glasögon för svindlande 400 miljoner kr!  Och inom detta är Lions insats en inte försumbar del!  Läs mer om Vision for All.

Det är stora monetära värden vi nämner. Ändå är det säkerligen värt mycket mera för de människor som med hjälp av dessa glasögon helt plötsligt kan lära sig läsa, gå i skolan, utföra ett yrke och se sina nära och kära runt omkring sig!