Bidrag

Utbetalda bidrag 2020/2021 (Specifikation)
Lokalt 71 400 kr
Nationellt 37 140 kr
Internationellt 17 320 kr

Utbilda bidrag 2019/2020 (Specifikation)
Lokalt 49 917 kr
Nationellt 40 400 kr
Internationellt 46 080 kr

Utbetalda bidrag 2018/2019 (Specifikation)
Lokalt 41 747 kr
Nationellt 130 830 kr
Internationellt 61703 kr

Utbetalda bidrag 2017/2018      (Specifikation)  
Lokalt 49 500 kr
Nationellt 16 820 kr
Internationellt 127 300 kr

Läs mer om vår hjälpverksamhet
Ansök om bidrag