Anmälan till lionsloppis.se

Här anmäler du din Lions klubb till att länka din Lions klubb till ett gemensamt register för alla Sveriges Lionsklubbar som bedriver loppisverksamhet. Deltagandet i registret är kostnadsfritt. Avsikten är att erbjuda allmänheten ett komplett register av alla Lionsklubbar i Sverige som bedriver loppisverksamhet.
Ansvarig för registret är Lions Club Hindås.

Avsikten är att i framtiden också kunna hjälpa klubbarna till bättre hemsidor för verksamheten. Denna verksamhet kommer att drivas som en aktivitet i utveckla hemsidor för klubbarnas loppisverksamhet. Detta kommer att ske i form av en aktivitet i Lions Club Hindås.

Ange klubbens namn
Ange namn på kontaktperson
Ange e-postadress till kontaktpersonen
Ange ett telefon nr till kontaktpersonen
Ange klubbens hemsida, behövs för att kunna lägga en länk till hemsidan.
Ange klubbens verksamhetsort och län som ni verkar i.
Här kan ni lämna valfri information