Ansöka om bidrag

Sök bidrag från oss
Lions Club Hindås lämnar efter individuell prövning bidrag i särskilt ömmande fall där ingen annan hjälper. OBS! att bidragstagare måste vara bosatt eller bedriva sin ideella verksamhet inom vårt verksamhetsområde.

Ordf. Gåvo och Finans,  Lions Club Hindås
c/o Thomas Siesing
Bosjötorpsvägen 11
504 93  Borås

Stipendium
Lions Club Hindås delar också  ut ett eller flera stipendier till personer som utmärkt sig genom ideellt arbete inom opolitiska föreningar, för prestationer inom idrott, kultur eller liknande och inom Lions Club Hindås verksamhets-område.

  • Antal stipendier som delas ut, liksom stipendiebeloppens storlek, bestäms av Lions Club Hindås.
  • Förslag på personer som uppfyller kraven till stipendium kan inges av föreningar, fysiska eller juridiska personer.
  • Inkomna ansökningar bereds av Gåvo- & Finanskommittén i Lions Club Hindås. Beslut om vem eller  vilka personer som erhåller stipendium tas på klubbens ordinarie månadsmöte.
  • Mot Lions Club Hindås beslut om stipendium får talan ej föras.