Bidrag 2017


Penninggåvor till äldreboendet
Utdelade december 2017
Vår klubb har som tradition att till julen dela ut penning gåvor till äldreboendet i vårt upptagningsområde. I år delade vi ut 30 000, fördelat mellan Bollegården, Björkelid, Sanderöd och Ekekullen. Pengarna används för att främja de boendes trivsel genom utflykter, underhållning eller liknande aktiviteter.