Bidrag 2019-2020

Gåvor till äldreboendet

Vi har nu delat ut julgåvor om 30 000 kr till våra äldreboende i vårt upptagningsområde. Pengar som får användas fritt till trivselåtgärder på respektive äldreboende.