Historia

Lions klubb Hindås höll sitt konstituerande möte den 1 februari 1957. (Se protokoll)pdf
Charterbrevet (registrering) är daterat den 3 april 1957. (Se charterbrevet)pdf