Tulpaner succé

Årets tulpan aktivitet har blivit en stor succé. Totalt uppgår nettot till ca 80 500 kr.
Försäljningen till företag har gett ca 35 000 kr
Abonnemangen har gett ca 29 000 kr
Aktiviteter I Bollebygd för Ukraina har gett ca 16 000 kr.

Överskottet kommer i första hand att användas till humanitär hjälp till för Ukraina.
Så här långt har vi redan skickat:
3 000 kr till lokal hjälpresa till Polen från Sandared
30 000 kr till Lions Hjälpfond för Ukraina
25 000 kr till Casa Minunata I Rumänien för att stödja flyktingmottagning från Ukraina. Casa Minutata ligger i staden Oradea nära gränsen till Ungern. Där får flyktingar får vila ut några dagar innan de reser vidare mot väst Europa. Vi har arbetat med Casa Minunata under många år och har besökt skolan vid många tillfällen. (Läs mer)