Våra aktiviteter 2019-2020

Tulpanförsäljning

En helg i mitten av mars stod vi utanför butiker i Bollebygd, Hindås och Sandared och sålde vackra tulpanbuketter, som tog slut fortare än vi anat. Detta var  avslutningen på en aktivitet som började redan i februari när försäljningen till företag och abonnemangskunder genomfördes för leverans vecka 8.  Att vara abonnemangskund innebär att vi levererar 1 bukett en dag under 6 veckor. Vi hann lyckligtvis genomföra vår tulpanaktivitet innan alla restriktioner sattes in p g a  den nu pågående Coronapandemin.

Sammanfattningsvis en mycket framgångsrik tulpanförsäljning där  intäkterna på 60 000 kr blir ett bra tillskott till klubbens hjälpverksamhet. Ett stort och varmt tack till alla er som på olika sätt bidrog till det fina resultatet.


Informationskväll om cancer

Trots oro för corona viruset kom många till en ”Informationskväll om cancer”, arrangerad av Lions Club Hindås och Lions Cancerfond Väst på Bollegården i Bollebygd. PO Andersson och Anna Nordenskjöld, båda läkare från SÄS, Borås och mottagare av Lions Cancerfond Västs forskningsbidrag kom för att berätta om sin forskning.

Kvällen inleddes med att LC Hindås ordförande Lena Älveborn Janssson presenterade Lions Club Hindås verksamhet och samarbetet med Lions Cancerfond Väst innan hon lämnade över ordet till föredragshållarna.

PO Andersson, professor i hematologi och överläkare på SÄS i Borås.


Per-Olof Andersson berättade om sin forskning att behandla Lymfomcancer utan att använda cellgifter. Vi fick följa en patient som sökte vård för körtelsvullnad, trötthet, blodbrist och med höga värden av vita blodkroppar. Patienten lades in för utredning av lämplig behandling av sin Lymfomcancer. Den första behandlingen som valdes drev kraftigt ner sjukdomen under ca 9 månader, varefter lymfomvärderdena började stiga igen. Läkerteamet funderade då på alternativa behandlingar och beslutade sig så småningom för en ny imunterapi  BCL2 som var under utveckling (alla läkemedel under utveckling har en bokstav och sifferkombination).

Behandlingen startar i augusti 2017. Redan efter 6 veckor visade patienten normala värden för lymfocyter och körtlar. Läkarna ställer sig frågan hur länge håller detta? Och vad gör vi sen? Möjligheten finns till en allogen stamcellstransplantation. Under våren 2018 får patienten en stamcellstransplantion med sin bror som donator. Under hösten 2019 visar patienten fortsatta bra värden och endast lätta biverkningar.

Frågan ställdes om vi kan klara oss utan cellgifter vid kronisk lymfomcancer och vad får det i så fall kosta?

Anna Nordenskjöld, Onkolog
Överläkare vid medicinkliniken på SÄS i Borås.


Anna Nordenskjöld berättade om sin forskning med att förebygga återfall av bröstcancer som är den näst vanligaste cancerformen och som drabbar 1 av 10 kvinnor. Totalt upptäcktes 1 670 000 fall i hela världen under 2012. Cancerformen växer successivt i hela världen med ca 1,2 % per år. Hennes forskning har varit inriktad på hur man förhindrar återfall och död av sjukdomen.

Forskningen uppmärksammar två angelägna kliniska problem. Patientgruppen som har en till högst tre dottersvulster i armhålan. Där ställdes frågan om alla dessa patienter behöver strålbehandling mot lymfkörtlarna i armhålan. Där fann man att överlevnaden är lika god även utan strålbehandling av lymfkörtlarna. Det betyder att en stor grupp patienter kan slippa strålbehandling av armhålan och därmed minskad risk för besvärande armsvullnad.

Det andra kliniska problemet som studerats är om antihormontabletter skyddar mot återfall även för de patienter som inte kan binda det kvinnliga hormonet progesteron. Man fann att patienter med sådana tumörer får tydligt skydd mot återfall under cirka 5-10 år medan ett livslångt skydd tycks kräva att tumörerna kan binda både östrogen och progesteron.

Lars-Göran Larsson ledamot Lions Cancerfonds forskningsråd


Lars-Göran Larsson berättade att Lions Cancerfond Väst delat ut forskningsanslag till 71 projekt med sammanlagt 13 106 tkr tom 2019. Varav PO Andersson och Anna Nordenskjöld representerar 2 projekt. 


Kröning Bollebygds Lucia

10 december 2019

Det blev en stämningsfull kväll i en fullsatt Bollebygds kyrka när Kristina Bohman kröntes till årets Lucia.

Efter några välkomstord av kantor Maria Särnbratt följde en finstämd kröning där Lucia med tärnor förstärkta av kyrkans ungdomskör, mellankör och barnkör genomförde sitt program med vackra julsånger under ledning av Torbjörn Widfeldt, som svarat förkvällens program.
Församlingsprästen Anne Liisasdotter höll en liten kvällsbetraktelse och alla fick sedan sjunga med i psalmen ”Heliga Natt” liksom i psalmen  ”Nu tändas tusen juleljus” vid kollektupptagningen. Besökarna hade under kvällen informerats om att kollekten går till att förgylla tillvaron vid äldreboenden i Lions upptagningsområde (Bollebygd, Rävlanda och Sandared). Kvällen fortsatte sedan med att de lokala sångförmågorna Felicia Ryberg och Erik Persson fick ta över scenen, dels som soloartister, men också  som duettpar och förstärkta av ungdomskören när man sjöng ”Tänd ett ljus”. Det blev en härlig stämning när årets Luciakröning avslutades med att solister och körer sjöng ”Julen är här” och alla kunde sjunga med.

Arrangerandet av Bollebygds Lucia är en fin tradition som startade genom Lions 1996. Varmt tack till alla som medverkat till att den lever vidare. För alla besökare blev det som vanligt en härlig kväll med fina musikupplevelser att minnas. 


Bollebygds Julmarknad

8 december 2019

Regn och blåsigt väder hindrade inte Bollebygds Julmarknad, även om vi undrade hur dagen skulle bli. När marknaden inleddes kl 12 fungerade allt trots vädergudarnas motstånd. Men som tur var blev det också en del uppehåll I regnandet. Dansen kring granen blev en utmaning i blåsten då granen gärna ville blåsa omkull. Vi är glada för att besökarna vågade trotsa vädret, kanske lockade av utbudet av varor, lotterier, godishjul samt korvförsäljning. Lions tomtefar och tomtemor lockade många barn som gärna tog emot sin godispåse. När det började skymma anlände Bollebygds Lucia med tärnor och gav besökarna en fin stund med vackra sånger i lucia och julens tecken.

Tack till alla som kom och bidrog till att Lions än en gång får ett fint tillskott till sin hjälpverksamhet.


Julmarknad Björkelid

En vintrig, kall och solig dag möttes utställare och besökare när Björkelids Äldreboende för tredje året arrangerade sin julmarknad. Lions deltog med julloppis, sålde julkärvar och lottade ut julgrupper och vackra ljus egenhändigt tillverkade av medlemmar. En av höjdpunkterna är det mycket uppskattade besöket av Bollebygds och Lions Lucia med tärnor, som här gjorde sitt första framträdande.  Det blev en mycket trevlig och gemytlig dag i julens tecken med försäljning och aktiviteter för alla åldrar.


Jul på Hindås

Julmarknaden på Hindås blev mycket välbesökt och det var god stämning. Här fanns flera roliga aktiviteter för både stora och små.  Lions korv med bröd var mycket uppskattat och många gjorde fina fynd på vår julloppis.


Glasögondag 6 oktober 2019

Söndagen den 6 oktober samlades deltagare från Lions Club Hindås samt medlemmar från några andra västsvenska klubbar på Hindås Station för att tillsammans med optiker från Vision for All sortera, tvätta och mäta upp begagnade glasögon. Tillsammans återskapade vi glasögon till ett marknadsvärde av ca 1,6 mkr.
Läs mer om vår klubbs engagemang i Vision for All.