Loppis Hindås Station

Vi har nöjet att berätta att det blir sommarloppis på Hindås Station under perioden 1 – 31 juli.
Åtgärder kommer att vidtagas för att skapa en Covid säker loppmarknad.

Vi tar from nu därför tacksamt emot loppisgods som ni vill skänka.
Tryck här för att kontakta oss