Utbetalda bidrag 2020/2021

Våra utbetalda bidrag under 200701-210630
Lokalt 71 400 kr
Nationellt 37 140 kr
Internationellt 17 320 kr
Totalt 125 860 kr
(Specifikation)