Resultat tulpanaktiviteten

Årets tulpan aktivitet gav rekordresultat
Totalt har vi fått in116 028 kr En 20% ökning sedan föregående år.
Sandared hamnar topp med 932 sålda buketter, i Hindås såldes 816 buketter och i Bollebygd 611 buketter. I resultatet ingår också 12 324 kr från insamlingen till Ukraina som genomfördes i Bollebygd 22-23 mars.