Bistånd Ukraina

På vårt ordinarie månadsmöte den 3 mars beslutade LC Hindås att lämna 20 000 kr i bidrag för att hjälpa Ukraina humanitärt.