Tulpan rekord 2023

2023 års tulpan aktivitet slog rekord och inbringade ca 95 000 kr som oavkortat går till vår hjälpverksamhet.

Tulpan aktiviteten bestod av 3 delar, där vi inledde med försäljning av tulpan buketter till företagen i vårt upptagningsområde, därefter sålde vi abonnemang under 6 veckor till hushållen. Aktiviteten avslutades i Bollebygd där alla som skänkte 100 kr till hjälp till Ukraina fick en bukett tulpaner som gåva.

Vi vill också tacka alla som stödjer oss i denna tacksamma aktivitet och vill också rikta ett särskilt tack till Alfredssons Blommor som försett oss med tulpaner av absolut bästa kvalitet.